تحویل خودروی تصادفی به جای نو توسط ایران خودرو - شبکه‌ما

باز هم فاجعه ای دیگر در ایران خودرو که این بار بک فردی که میخواسته ماشین را تحویل بگیرد دیده که در کل ماشین اعم...

تحویل خودروی تصادفی به جای نو توسط ایران خودرو

دسته بندی ها:
توضیحات:

باز هم فاجعه ای دیگر در ایران خودرو که این بار بک فردی که میخواسته ماشین را تحویل بگیرد دیده که در کل ماشین اعم از چرخ ها رکاب ها در ها همه گرد رنگ سفید پاشیده که دیدم نمی تونم تحویل بگیرم و گذاشتم فردا که فردای اون روز شد و کارهای اداری رو تمام انجام دادم و ماشین رو تحویل گرفتم و بلافاصله رفتم مرکز تشخیص رنگ خودرو که ماشین صفر در تاریخ 13.5.93 همانطور که می بینید نام خودرو رانا هست

متوجه شدیم دو نقطه ماشین رنگ دار هست یعنی زیر رکاب سمت شاگرد کامل رنگ دارد و گلگیر عقب سمت شاگرد هم رنگ دارد

بعد این فرد امده داخل شهر و متوجه نبوده و دیده که خودروهای دیگر دارند به او اشاره می کنند که ماشین و پارک کرده و نگاه کرده و دیده که اگزوز ماشین اویزون است بعد زیر ماشین رفتند و دیدند که اگزوز ماشین را با دوتا سیم مفتول بسته اند به زیر ماشین و سیم ها باز شده و اگزوز افتاده کف ماشین!مثل اینکه این هم روش جدید مشتری مداری است