کلید اسرار چینی ! - شبکه‌ما

در این ویدیو یک کودکی هست که مادرش مریض هست و پول خرید دارو برای مادر مریضش را ندارد و اگر این دارو را پیدا...

کلید اسرار چینی !

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو یک کودکی هست که مادرش مریض هست و پول خرید دارو برای مادر مریضش را ندارد و اگر این دارو را پیدا نکند می میرد که اینن پسر بچه تصمیمی می گیرد دزدی کند و دارویی که مادرش می خواهد را بدزد که فروشنده متوجه می شود و او را دزد خطاب می کند و دارو از او می گیرد و وی را کتک می زند که دیگر در این سندزدی نکند

یک مردی که وضع مالی خوبی ندارد این دارو را برای او می خرد و می پرسد که ایا مادرت مریض است و کودک می گوید بله و دارو برایش می خرد و به کودک می دهد و کودک به او نگاه می کند و دارو را بدون تشکر می گیرد و به سوی خونه و مادرش می دود تا این دارو را به او بدهد و حال مادرش خوب شود

30 سل از این ماجرا می گذرد تا پسر بچه بزرگ می شود و مرد پیر در حالی که مرد پیر وضع مالی خیلی خوبی نداشته می افتد ناگهان و حالش بد می شود و می برنش به بیمارستان و..