سوتی باور نکردنی شبکه قران - شبکه‌ما

این شبکه که شبکه معرف و قران هست در این شبکه جناب آقایی که گزارش مستقیم دارند از مشهد مقدس و این پخش زنده است...

سوتی باور نکردنی شبکه قران

دسته بندی ها:
توضیحات:

این شبکه که شبکه معرف و قران هست در این شبکه جناب آقایی که گزارش مستقیم دارند از مشهد مقدس و این پخش زنده است صبحت می کند و با نوحه و روزه خوانی مردمی که در مشهد هستند قاطی می کند و اعصابش خورد می شود و رشته کلام از دستش در می رود و می گوید که اینا چکار دارند می کنند و گور پدرشان و نخواستیم بابا !

حالا این دوربین و پخش زنده به کنار واقعا این فرد در همه جا همین رفتار زشت را دارد و چه ادم هایی را که این صدا و سیما استخدام نمی کند از دختران قرطی و بی حجاب گرفته تا این افرادی که حتی صحبت کردن عادی را نیز بلد نیستند و زندگی خود را با فحش می گذرانند که تلویزیون مثلا الگویی است که به ماها درس انسانیت بدهد و آن هم در شبکه قران که از همه بدتر است و باورنکردنی تر

وقتی افراد در تلویزیون این گونه سخن می گویند ما دیگر به تلویزیون نیز اعتماد نمی کنیم که بگذاریم کودکانمان آن هم از شبکه قران چیزی یاد بگیرند و موفق شوند و به دردشان بخورد