سقوط جرثقیل در مشهد با 3 مجروح - شبکه‌ما

مرکز 125 در میدان جانباز شهدا را خبردار شد که راننده این جرثقیل می گوید که بار سنگین نبود و 13 تن را بلند  کردم...

سقوط جرثقیل در مشهد با 3 مجروح

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرکز 125 در میدان جانباز شهدا را خبردار شد که راننده این جرثقیل می گوید که بار سنگین نبود و 13 تن را بلند  کردم ولی ترمزش آزاد شده بود که به راحتی می تونستند مردم اطراف آنجا سقوط آنجا را مشاهده کنند ولی نمی توانستند کار کنن و بهینه سازی محل و عملیات راه سازی توسط همکاران اتش نشانی انجام شد و دلیل این سقوط را هم بار سنگین اعلام کردند

در این سقوط میلیون ها خسارت وارد شده که حالا مشخص نیست که این خسارت ها را که باید جریمه اش را بپردازد که جریمه کمی هم نیست که پس از این خبر سریع مرکز 125 به این مکان امده و عملیات خاص و کمک رسانی را سریع انجام دادند

اپراتور خود جرثقیل به خوبی آن را کنترل نکرده و سنگین بودن بار باعثش شده که سقوط می کند و خود اپراتور مسدوم می شود و مسدوم با جراحات اولیه وارد اورژانس شد که علت این نیز بار سنگین اعلام شده که باعث شده تیغه از وسط بشکند و به زمین بیفتد و سقوط کند و موجب زخمی شدن جزئی اپراتون جرثقیل شود