تردستی با انگشتان دست - شبکه‌ما

شعبده بازان از هر حیله و حُقه ای برای به اشتباه انداختن تماشاگران و استفاده از خطای دید آنها تا رسیدن به هدفشون استفاده می...

تردستی با انگشتان دست

دسته بندی ها:
توضیحات:

شعبده بازان از هر حیله و حُقه ای برای به اشتباه انداختن تماشاگران و استفاده از خطای دید آنها تا رسیدن به هدفشون استفاده می کنند . برخی از آنها بسیار حرفه ای هستند و تماشاگر نمی تواند متوجه حیله ای که شعبده باز یا تردست از آنها استفاده کرده شوند . این شعبده بازان بسیار حرفه ای می باشند و تماشای نمایش آنها بسیار خوشایند و جالب می باشد . برای حرفه ای شدن در شعبده های مختلف ، نیاز به آموزش است و با آموزش مناسب شما نیز می توانید به خوبی آن تردستی ها را انجام دهید . در این ویدیو کلیپ شما با یک شعبده بازی جالب با انگشتان دست رو به رو می شوید که شاید برای عده ای تکراری باشد  ، اما دیدن آن خالی از لُطف نیست .