بیمار سرطانی که با رقص به اتاق عمل می رود - شبکه‌ما

همیشه موزیک ها و ترانه های شاد به انسان ها و حتی حیوانات و گیاه ها امید می دهد و برترین شرایط باعث شادی و...

بیمار سرطانی که با رقص به اتاق عمل می رود

دسته بندی ها:
توضیحات:

همیشه موزیک ها و ترانه های شاد به انسان ها و حتی حیوانات و گیاه ها امید می دهد و برترین شرایط باعث شادی و خوشحالی می شود که امید زنده بودن را بیشتر می کند

در این ویدیو خانومی که سرطان پستان دارد و با همه عوامل جراح و پرستار بیمارستان می رقصد و به همین صورت دو نه دونه آنها را بوس می کند و می چرخد و باهاشون می رقصد و به اتاق عمل می رود تا عمل خود را با موفقیت به سر ببرد

سرطان پستان مربوط به خانوم هاست و مخصوصا خانوم هایی که قبلا زایمان داشتند و گاهی انقدر این عمل سخت و خطرناک هست که ابرو ها و مژه ها و موهای فرد سرطانی می ریزد و باید شیمی درمانی شود و سینه فرد را به طور کامل می برند

سرطان پستان یکی از بیماری های شایع است که از هر 8 زن یکی به این بیماری دچار می شود و در صورتی که این بیماری به زودی تشخیص داده شود قابل درمان است و مامو گرافی برای تشخیص این بیماری موثر است