عشق های امروزی - شبکه‌ما

در این ویدیو دختری را می بینیم که در ایستگاه اتوبوس نشسته و یک مرد نیز که سوار اتوبوس هست او را میبیند و به...

عشق های امروزی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو دختری را می بینیم که در ایستگاه اتوبوس نشسته و یک مرد نیز که سوار اتوبوس هست او را میبیند و به او یک شاخه گل می دهد و دختر می خندد و گل را می گیرد و سپس در همین موقع یک موتور می آید و به او یک شاخه گل می دهد و دختر می خندد و سوار موتوری می شود ولی باز هم یک موتور مدل بالاتر می اید و به او گل می دهد و دختر از آن موتور پیاده می شود و بر موتور جدید سوار می شود می خندد و گل را می گیرد

باز هم همان موقع یک مردی می اید با یک ماشین و یک دسته گل که دختر از ماشین پیاده می شود و سوار بر این ماشین می شود و می خندد و دسته گل را می گیرد و همین که می خواهد سوار ماشین شود یک ماشین خیلی باکلاس تر می اید و او میخواهد سوار شود که میبیند طرفی که روبروی اوست و در ماشین مدل بالاست زن است !و زن هم با او مانند گل فروش رفتار می کند