حمله سگها به گرگ - شبکه‌ما

تعدادی سگ که دارند بر سر چیزی دارند دعوا میکنند و دارند همدیگه رو تیکه پاره میکنند و توله سگی هم داره نگاهشون میکنه و...

حمله سگها به گرگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

تعدادی سگ که دارند بر سر چیزی دارند دعوا میکنند و دارند همدیگه رو تیکه پاره میکنند و توله سگی هم داره نگاهشون میکنه و هیچ کاری هم انجام نمیده و سگها هم دارند همینطور با هم دعوا میکنند و دعوا اینقدر شدید هست که همدیگه رو گرفتند و با دندونهای خود به هم صدمه میزنند ولی وقتی که یکی از اون حیوانهای بین سگها فرار کرد معلوم شد که اون حیوان میان سگها یک گرگ بوده و سگها داشتند بهش حمله میکردند بااینکه تعداد سگها خیلی زیاد بود ولی در اخر گرگ موفق شد که از دست سگ ها فرار کنه.