تبلیغ 6 میلیون دلاری - شبکه‌ما

این یک تبلیغ 6 میلیون دلاری هوندا است که کم کم اجزای آن درست می شود که ابتدا یک چرخ دنده به چرخ دنده بزرگ...

تبلیغ 6 میلیون دلاری

دسته بندی ها:
توضیحات:

این یک تبلیغ 6 میلیون دلاری هوندا است که کم کم اجزای آن درست می شود که ابتدا یک چرخ دنده به چرخ دنده بزرگ تر می خورد و این چرخ دنده نیز به یک مهره و مهره نیز به پیچ و پیچ هم به میخ و شیشه و صندلی و غیره می خوردند تا یک خودروی هوندا را تشکیل می دهند که زیباست ه نام سیاه ترین خودروی سال را به خود اختصاص داده است

موسس شرکت خودرو فرزند یک مکانیک ماهر بود که فامیلی او هوندا بود و ظرف مدت 12 سال بزرگترین شرکت موتور سازی را افتتاح کرد و سپس او برای اینکه دوچرخه های کوچک موتوری تهیه کند تلاش کرد و به افتتاح آن می خواست بپردازد و سپس موتورهایی خرید و ن را با شرکت موتور سازی پیوند زد که یکی از بزرگترین شرکت هاست که وی می گفت باید چیزی را اختراع کنم که در کل جهان بتوانم عرضه کنم و به همین دلیل بر تلاش خود افزود و ترک تحصیل کرد تا بتواند بر کار خود تسلط بیشتری کند و تا به قول خودش عده ای را از گرسنگی نجات دهد