باز کردن در بطری با اره برقی - شبکه‌ما

روش های زیادی برای باز کردن در بطری وجود دارد برای مثال می توان با در بازکن، قاشق، دندان، در نوشابه دیگر، چنگال، دستمال کاغذی...

باز کردن در بطری با اره برقی

دسته بندی ها:
توضیحات:

روش های زیادی برای باز کردن در بطری وجود دارد برای مثال می توان با در بازکن، قاشق، دندان، در نوشابه دیگر، چنگال، دستمال کاغذی و... این کار را انجام داد. در این ویدئو این مرد از ابتکار خود استفاده می کند و با اره برقی در بطری را باز می کند.