پارکور کار دیوانه - شبکه‌ما

یکی از مهیج ترین ورزش های انفرادی، پارکور است.

پارکور کار دیوانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از مهیج ترین ورزش های انفرادی، پارکور است. در این ویدئو یکی از ورزشکاران روسی این رشته ورزشی را می بینید که با مهارت تمام این  حرکات را انجام می دهد.