بسیار هیجانی - شبکه‌ما

کارهایی هستند که بسیار جالب و هیجانی هستند و برای دوربین های مخفی استفاده می شوند که این ویدیو یکی از این هیجان ها را...

بسیار هیجانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

کارهایی هستند که بسیار جالب و هیجانی هستند و برای دوربین های مخفی استفاده می شوند که این ویدیو یکی از این هیجان ها را دارد که مانند جارو ب قی بسیار قوی می باشد و به نوعی هودی هست ه به حالت توربو یعنی خیلی قوی عمل می کند و شبیه جارو برقی منتها با مکش بسیار قوی هست که ادم ها را به بالا می کشد

در این ویدیو نیز کنترل را به یک متقاضی می دهند که برای مثال ببیند که این هواکش چه قدرت خوبی دارد و در حالی که فردی زیر آن دارد به بررسی آن و همچنین وسایل اطراف می گردد که میبیند یک دفعه با فشار دادن کنترل این فرد موهایش به هوا می رود به دلیل فشار قوی مکش و بعد از مدتی که فرد یکی دیگر از دکمه های کنترل را فشار می دهد که خاموش کند توربو چند برابر می شود و رسما فرد را که توسط افرادی در بالا هستند کنترل می شود و عوامل پشت صحنه دوربین مخفی بالا می کشد که این فرد نیز جزو دوربین مخفی هاست