سگ های وحشی منتظر شکار - شبکه‌ما

سگهای وحشی که تعدادی زیادی هم دارند و برای شکار کردن یک حیوان خیلی زود دور هم جمع میشوند که شکار خودشونو انجام دهند و...

سگ های وحشی منتظر شکار

دسته بندی ها:
توضیحات:

سگهای وحشی که تعدادی زیادی هم دارند و برای شکار کردن یک حیوان خیلی زود دور هم جمع میشوند که شکار خودشونو انجام دهند و سگها اینجا همگی جمع شدند که شکار و حیوانی که در اب خودش رو مخفی کرده شکار کنند و زود بگیرنش ولی چه باید کرد که سگها باید همینجور بر روی پای خودشان بایستندو منتظر حیوان باشند که از اب دریاچه بیاد بیرون ولی حیوان هم از اب بیرون نمی اومد چون میدونست  اگه از اب بیا بیرون حتما میمیره ولی یک دفعه و به صورت وحشتناکی یک تمساح بایک حرکت اون حیوان توی اب را شکار خودش کرد.