چیتا و گراز - شبکه‌ما

چتاها بدنی باریک و کشیده دارند و سر باری هم دارند و چیتاها از سریعترین حیوانات وحشی روی زمین هستند که هیچ حیوانی وحشی نمیتونه...

چیتا و گراز

دسته بندی ها:
توضیحات:

چتاها بدنی باریک و کشیده دارند و سر باری هم دارند و چیتاها از سریعترین حیوانات وحشی روی زمین هستند که هیچ حیوانی وحشی نمیتونه به پای سرعت انها برسه که اینجا دو تا چیتا را مشاهده میکنید که در حال استراحت هستند ولی گرازی هم در حوالی و اطراف این چیتاها هستند و دارند قدم میزنند ولی جالب اینه که این گراز هی داره به چیتاها نزدیک میشه ولی نمیدونم برای چی ولی پس از مدتی معلوم شد که این چیتاها داشتند بچه های گراز  را میخوردند و گراز هم داشت نگاهشون میکرد و کاری از دستش بر نمیومد.