حرکتی باور نکردنی - شبکه‌ما

این مرتاض ها نیز کارهای عجیبی که باور نکردنی است را انجام می دهند که مردی بالا سر مرد دیگری قرار دارد که روی هوا...

حرکتی باور نکردنی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این مرتاض ها نیز کارهای عجیبی که باور نکردنی است را انجام می دهند که مردی بالا سر مرد دیگری قرار دارد که روی هوا هست که برای جمع کردن پول و خرج زندگی است و بسیار جالب است که واقعا هم واقعی است چون یکی از دوستان من که در خارج از کشور رفته بود نیز این روش را دیده بود و با آنها عکس انداخته بود .این در حالیست که اینها از صبح تا شب به همین حالت و بسیار ریلکس می ایستند

عکسی که یکی از دوستان من  باهاشون عکس انداخته بود تنها یک فرد بود که بر یک چوب دستش را گذاشته بود و با آن چوب به هوا رفته بود و حرف نمی زد ولی می خندید و با بقیه عکس می انداخت و برای این کار پول دریافت می کرد و دقیقا مانند اینها بودند و همه او را واقعی خطاب می کردند

این افراد برای انجام دادن این کارها ریاضت کشیده اند و بسیار تمرین کرده اند جوری که به قدرت خود پی بردن و متوجه شدند که چطور از آن باید استفاده کنند