وفاداری - شبکه‌ما

این ویدیو بر اساس فیلم eight down گرفته شده و در واقع یک صحنه تاثیر گذار از فیلم 8 دقیقه زیر صفر است که این...

وفاداری

دسته بندی ها:
توضیحات:
این ویدیو بر اساس فیلم eight down گرفته شده و در واقع یک صحنه تاثیر گذار از فیلم 8 دقیقه زیر صفر است که این واقعی است و بر اساس زندگی واقعی این فیلم ساخته شده که بسیار جالب است و خیلی این سگ ها را خوب بازی داده اند و اموزش داده اند که بهترین سگ ها هستند داستان از این قرار است که گروهی به منطقه سرد سیر می روند و یک دفعه طوفان می شود و یک مرد 8 سگ را نیز با خود می برد که این باعث می شود که یک هواپیما ببفرستند و این انسان های انچا را با خود ببرد که مرد نیز میرود و به سگ ها قول می دهد که زود بر می گردد و این قول مرد انجام نمی شود که هرجا التماس می کند اجازه نمی دهند که بر گردد در حالی که همه سگ ها را با زنجیر در آن سرما بسته که تنها یک سگ نمی تواند خود را باز کند و از گرسنگی و سرما می میرد ولی بقیه سگ ها با کمک هم برای همدیگر غذا می اورند و به دنبال غذا می روند