عجب لقمه ای - شبکه‌ما

شیرها همانطور که می دانید گوشت خوار هستند و در این ویدیو یک کودک را روبرو او می ذارند و او هم از پشت شیشه...

عجب لقمه ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیرها همانطور که می دانید گوشت خوار هستند و در این ویدیو یک کودک را روبرو او می ذارند و او هم از پشت شیشه سعی دارد او را بخورد و دهانش را برای خوردن باز می کند و حتی شیشه را لیس می زند و دست هایش را به شیشه می زند تا بلکه دستش به این لقمه چرب و نرم برسد

در این جا یک ویدیوی جالب راجب همین مسئله ای که در بالا توضیح دادیم داریم که این شیر بسیار گرسنه است وای به حال کسی که برای او غذا ببرد

باغ وحش های خارج را با ایران که مقایسه می کنیم اصلا قابل مقایسه نیست در ایران باغ وحش هایش حتی جا نیست شیرها به اندازه کافی دراز بکشند! ولی اینها از فضای سبز واقعی استفاده می کنند و شبیه سازی می کنند و حتی ابشار هم دارد که حیوان ها هم برای دنیا امدنشان باید شانس داشته باشند که مثل خیلی از انسان ها هر جایی در کشور ها  به دنیا نیایند و جایی باشند که بتوانند  از زندگی خود لذت ببرند