مرگ ناگهانی فیل - شبکه‌ما

فیل ها حیوانهای وحشی ولی نسبت به حیوانات وحشی دیگر کمی اروم تر هستند و به کسی کاری ندارند و زندگی خودشان رو میکنند و...

مرگ ناگهانی فیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

فیل ها حیوانهای وحشی ولی نسبت به حیوانات وحشی دیگر کمی اروم تر هستند و به کسی کاری ندارند و زندگی خودشان رو میکنند و فیل ها همیشه حالتی اجتماعی دارند و به خانواده هم پایبند هستند و خیلی هم اهمیت میدهند و همیشه در کنار خانواده خود می مانند که اینجا خانواده ای رو میبینید که مادر و پدر فیل و بچه انها در کنار هم هستند که فیل مادر وقتی که خواست از زمین بلند بشه نتونست و پاهاش لرزید ولی دوباره خواست بلند بشه ولی به صورت عجیبی این فیل نقش بر زمین شد و دیگه از زمین بلند نشد و دار فانی را وداع گفت و ...