اجرای موسیقی با قاشق و چنگال - شبکه‌ما

در این ویدئویی اجرای زیبایی از یک مرد را می بینید که با قاشق و چنگال آهنگ می نوازد.

اجرای موسیقی با قاشق و چنگال

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئویی اجرای زیبایی از یک مرد را می بینید که با قاشق و چنگال آهنگ می نوازد.