تاب بازی و چرخش - شبکه‌ما

یکی از دوست داشتنی لوازم زمین بازی در هر پارکی، تاب است.

تاب بازی و چرخش

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از دوست داشتنی لوازم زمین بازی در هر پارکی، تاب است. در این ویدئو این پسر جوان را ببینید که چطور با مهارت تمام، با این تاب دور می زند و می چرخد.