نبرد مار با تمساح در اب - شبکه‌ما

مارها خطرناک هستند وگاهی ممکنه از هیولای هم خطرناکتر باشند و در اب هم برای درگیری با حیوانات از مزایای خوبی برخوردار هستن و از...

نبرد مار با تمساح در اب

دسته بندی ها:
توضیحات:

مارها خطرناک هستند وگاهی ممکنه از هیولای هم خطرناکتر باشند و در اب هم برای درگیری با حیوانات از مزایای خوبی برخوردار هستن و از طرفی حیوانی دیگر مانند تمساح در اب که زبانزد خطرناکترین حیوان در ابهاست که اینجا تمساح میخواهد در اب با مار نسبتا بزرگ نبردی را داشته باشد که مار اروم اروم داره به طرف تمساح میاد و تمساح هم با ریلکس و ارامش داره مار را نگاه میکنه وقتی که مار زیاد به تمساح نزدیک شد تمساح دیگه طاقت سر اومد و مار را با اون دهان گشاد و دندونهای خطرناکش مار را گرفت.