اولین حمله امریکا به داعشی ها - شبکه‌ما

بالای تپه ها نیروهای کرد سوری را می بینیم که مدت هاست در مقابل نیروهای دولت اسلامی در همین منتطقه مدت هاست که می جنگند...

اولین حمله امریکا به داعشی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

بالای تپه ها نیروهای کرد سوری را می بینیم که مدت هاست در مقابل نیروهای دولت اسلامی در همین منتطقه مدت هاست که می جنگند و جنگ تپه به تپه ادامه دارد و بین همین تپه ها ست که در ویدیو می بینید و برای گرفتن همه تپه ها می جنگند که دیروز نیروهای دولت اسلامی توانسته بودند خودشان را به همین لبه مرز ترکیه برسانند

اما نیروهای ککرد سوری توانستند انها را کمی به عقب بکشانند و اما نبرد هنوز ادامه دارد که اهمیت این تپه ها در این است که فاصله چندانی با کوبانی ندارد ولی اگر این تپه ها به دست داعشی ها بیفتد احتمال سقوط کوبانی و مدیریت آن با داعش ها می افتد

روستاهای کرد نشین در سوریه نیز دست داعشی ها افتاتده که الان نیز مقر آنجاست که فاصله چندانی با کوبانی ندارد و همین باعث شده بعضی ها برای خودشان مکان اکن تری دست و پا کنند تا این جنگ را ببینند و علیه کردی ها شعار می دهند و این باعث میشود که تیر اندازی های از آن طرف شروع شود