درمان خون دماغ - شبکه‌ما

تو این برنامه می خواهیم راجب خون دماغ صحبت کنیم که دلایل مختلف دارد که اول به دلیل دست کاری بینی است و یا فشار...

درمان خون دماغ

دسته بندی ها:
توضیحات:

تو این برنامه می خواهیم راجب خون دماغ صحبت کنیم که دلایل مختلف دارد که اول به دلیل دست کاری بینی است و یا فشار خون بالا که توصیه ما به شما این است که در فصل های گرم سال کودکان را در ماشین با شیشه های بسته قرار ندهید و اگر قرار می دهید شیشه ها را باز کنید که هوا گرم نباشد که باعث خونریزی شود مخصوصا در تابستان ها که بر اثر حرارت خورشید و گرم شدن زیاد سر خون دماغ می شوید

که برای درمان خون دماغ باید از فرد بخواهیم که با دهان نفس بکشد و بینی خود را بگیرد و یا از منپرس اب سرد استفاده کنیم که این مپرس را روی گونه فرد باید بذاریم که این کار کمک می کند بینی او که رگ هایش به گونه وصل است خون دماغش قطع شود و یک اشتباهی که بین ایرانی ها شیوع پیدا کرده این است که به طرف می گویند سرت را بالا بگیر که این اصلا خوب نیست که نه تنها خون بند نمی اید بلکه به برگشت خون به داخل مسیر راه هوایی فرد نیز می شود که این خودش خطرناک تر است