بحران بی سابقه آب در تهران! - شبکه‌ما

ذخایر آبی سد های تهران زیر خط فقر هستند که امروز اعضای شورای عالی اب کشور به ریاس معاون اول رئیس جمهور از سدهای لتیان...

بحران بی سابقه آب در تهران!

دسته بندی ها:
توضیحات:

ذخایر آبی سد های تهران زیر خط فقر هستند که امروز اعضای شورای عالی اب کشور به ریاس معاون اول رئیس جمهور از سدهای لتیان و لار و ماملو بازدید کردند تا حجم آب ذخیره پشت سدهای شرقی پایتخت را از نزدیک ببینند که چیت چیان وزیر نیرو می گوید که وجود خزه ها در زیر پای ما نشان می دهد که ما الان بر روی دریاچه ایستاده ایم که در واقع دریاچه سد  یک مدت پر از آب بوده است

و بعد می گوید که آبی که از طریق سد به تهران منتقل می شد از طریق تونلی بود که الان آن حداقل ّ به قدری کم شده که به آن تونل نمی رسد و حدود 7 تا 10 متر آب کم شده و به صورت مجبوری باید فقط از طریق پمپاژ این انتقال صورت بگیرد که از حجم مرده سد آب به تهران برسانیم  و می گویند که دولت بر ای این کار بسیار تلاش می کند و از نظر مالی نیز محدودیت نخواهد داشت وو باز هم برای جم شدن این بحران صرفه جویی را پیشنهاد می کند