تصادف زنجیره ای - شبکه‌ما

باز هم تصادف زنجیره ای در خیابان سفره اصفهان حادثه ای که چهار کشته و زخمی به جای گذاشت ساعت 12 امروز یک کامیون کمپرسی...

تصادف زنجیره ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

باز هم تصادف زنجیره ای در خیابان سفره اصفهان حادثه ای که چهار کشته و زخمی به جای گذاشت ساعت 12 امروز یک کامیون کمپرسی با بار نخاله های ساختمانی در مسیر جنوب شمال خیابان شمالی سفره اصفهان برخورد می کند که می گویند با ضربه ماشین و اینکه ماشین این ور و اون ور شد متوجه شده اند که این کامیون باری پس از قطع کردن درخت های بلوار به مسیر منحرف می رود و با چند خودروی دیگر تصادف می کند که به سوزوکی می خورد و تا فرمون جمع می شود

پلیس می گوید که احتمالا نقص فنی و یا ترمز بد بوده که باید بررسی شود و راننده تریلی پس از این تصادف متواری شده واز او خبری نیست که یکی از راننده فوت کردند و 3 نفر نیز زخمی شده که بسیار خسارت نیز داشته که چون هم بلوار خراب شده و هم تعدی ماشین و هم خود کامپیون و این متواری شدن راننده قاغدتا باعث شده که همه متوجه شودند که خود راننده  بی تقصیر  نبوده است ولی سریع پیدا می شود