جوجه تخم مرغی - شبکه‌ما

در این ویدیو قصد اموزش جوجه تخم مرغی را داریم که می خواهد برای کنار ظرف الویه با تخم مرغ جوجه درست کند که ازین...

جوجه تخم مرغی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو قصد اموزش جوجه تخم مرغی را داریم که می خواهد برای کنار ظرف الویه با تخم مرغ جوجه درست کند که ازین تزئین برای غذاهای دیگر نیز می توان استفاده کرد که ابتدا جایی که تخم صاف وای میستتد را روی زمین می گذاریم و یک خطی در مرکز و بالای تخم مرغ استفاده می کنیم برای تاج جوجه ها که از هویج برای تاج درست کردن این تخم مرغ استفاده می کنیم که دایره باید کوچک باشد و به سر جوجه و اندازه تخم مرغ بیاید

که این هویج را به 3 قسمت می کنیم و به هفت هشتی آن را شکل می دهیم و جایی را که شیار زده ایم آن را نصب می کنیم که از بقیه هویج نیز برای نوم جوجه در مرکز وسط استفاده می کنیم که هرچقدر نوک ما ظریفتر باشد جوجه ما زیباتر می شود و برای چشمان این جوجه نیز از میخک استفاده می کنیم و با می توانیم از هسته البالو هم استفاده کنیم که چشمای جوجه درشتر و کارتونی تر باشد که  سلیقه ای است