این نیم وجبی بزرگ بشه چی میشه!!!! - شبکه‌ما

این ویدیو می توان گفت یکی از ویدیو های جالب انگیز است که پسری که اسکیت سواری می کند بسیار ماهر است و به نظر...

این نیم وجبی بزرگ بشه چی میشه!!!!

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ویدیو می توان گفت یکی از ویدیو های جالب انگیز است که پسری که اسکیت سواری می کند بسیار ماهر است و به نظر هنوز حرف زدن را به طور کامل بلد نیست و او هنوز از پوشاک استفاده می کند که گاهی نیز به زمین می خورد ولی باز هم بلند می شود و تلاش می کند

 پس این نشان می دهد که او به این ویرزش علاقه دارد و قصد دارد این ورزش را ادامه دارد و قاعدتا بسیار جای پیشرفت دارد که چقدر خوب مب شود از کودکی و در سن به این کمی فرد استعداد خود را پیدا کند و به چیزی عشق بورزد که این باعث می شود در این راه بیشتر تلاش کند و راهش را پیدا کرده و ادامه دهد و موفق  شود

اصلا این ویدیو را نمی توان باور کرد که کودکی که باید 3  و یا نهایت 4 ساله باشد که حتی حرف زدن هم نباید بلد باشد و به پای خود هنوز پوشاک می بندد اسکیت را به این خوبی بازی کند که این نیم وجبی بزرگ شود چی می شود