پارکور و حرکات نمایشی دختر ژاپنی - شبکه‌ما

یکی از پرتکاپوترین ورزش های امروزی، ورزش پارکور است.

پارکور و حرکات نمایشی دختر ژاپنی

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از پرتکاپوترین ورزش های امروزی، ورزش پارکور است. در این ویدئو دو دختر ژاپنی را می بینید که با هم پارکور انجام می دهند و حرکات نمایشی زیبایی را اجرا می کنند.