همخوانی خنده دار از بچه های بامزه - شبکه‌ما

این بچه های بامزه را تماشا کنید که چگونه با آهنگی که در ماشین پخش می شود، همخوانی می کنند.

همخوانی خنده دار از بچه های بامزه

دسته بندی ها:
توضیحات:

این بچه های بامزه را تماشا کنید که چگونه با آهنگی که در ماشین پخش می شود، همخوانی می کنند. حرکات آن ها واقعا دیدنی است.