اختراع ایرانی - شبکه‌ما

واقعا این اختراع ایرانی بسیار جالب و کاربردی است که بسیار جالب اسن و کاربردهای فراوانی دارد و گردو را درونش می گذاریم و می...

اختراع ایرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

واقعا این اختراع ایرانی بسیار جالب و کاربردی است که بسیار جالب اسن و کاربردهای فراوانی دارد و گردو را درونش می گذاریم و می شکنیم و جالب اینجاست که این گردو شکن در پایینش برای هسته گرفتن البالو و در وسطش نیز برای شکستن فندوق و بادام نیز می باشد که حتی پسته های در بسته را نیز میتوان به راحتی با وسط این گردو شکن باز کرد به همین دلیل است که می گویم کاربردهای زیادی دارد که در این ودییو به آن ها اشاره نشده است

بعضی از اختراعات با اینکه ارزان هستند ولی واقعا جالب هستند و می شود گفت در همه مسائل از آنها استفاده می کنیم و همیشه آن را در زندگیمان کم داریم انگار و وقتی که آآن را تهیه می کنیم کلی از کارهایمان جلو می افتد و زندگیمان راحت تر می شود و در وقت نیز صرفه جویی می شود که این مرد خودش ایرانی نیست و عرب است چون به زبان عربی و فارسی صحبت می کند ولی لههج عربی خود  و خانومش چنین می گوید که احتمالا برای جنوب ایران هستند