سلطان اسمان - شبکه‌ما

از پرنده های بزرگ  و بلند که خیلی قوی و محکم و تیزبین و شکارچی قهار در اسمانهاست میتوان عقاب را نام برد که تنها...

سلطان اسمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

از پرنده های بزرگ  و بلند که خیلی قوی و محکم و تیزبین و شکارچی قهار در اسمانهاست میتوان عقاب را نام برد که تنها پرنده اسمان است که یکتازی مسکنه و در اسمان حریف و دشمنی نداره اگه هم داشته باشه او پرنده را از دور اسمان خارج میکنه و به همین دلیل این پرنده یعنی عقاب را سلطان اسمان می نامند وقتی عقاب دراسمان به پرواز در می اید همانند پرنده رویاها در اسمان است و زیبایی اسمان را دو چندان می کند و در شکارچی قهار و بی نظیراست که به دنبال پرنده طوطی که در جنگل به پرواز در اومده بود به شکار او رفت.