مار و شکار مارمولک - شبکه‌ما

مارها در هر حالی در کمین همه جانوران و حیوانات هستند تا ضربه خودشان رو به اون جانوران بزنند و یا زه خود را به...

مار و شکار مارمولک

دسته بندی ها:
توضیحات:

مارها در هر حالی در کمین همه جانوران و حیوانات هستند تا ضربه خودشان رو به اون جانوران بزنند و یا زه خود را به انها بریزند و مارهای دیگری هستند که رنگهای متفوتی دارند و نمیدونی ماری که این رنگی هست چه نوع ماری هست و ایا این مار خطرناک هست یا نیست مارهای سبز از رنگشون که پیداست که از اون مارهای خطرناک و خیلی کشنده و سمی هستند که این مار سبز رنگ در کمین یک مارمولک بود که او مامولک رو گرفته و مارمولک هرکاری میکنه که از دست مار فرار کنه فایده ای نداره چون مار اونو با سم خود فلج کرده ....