عقاب و کشکار مار کبرا - شبکه‌ما

همان طور که عقاب ها در اسمانها رقیبی ندارند و هر پرنده ای را با قدرت پرواز خود و چنگالهای  پر قدرت خود هر پرنده...

عقاب و کشکار مار کبرا

دسته بندی ها:
توضیحات:

همان طور که عقاب ها در اسمانها رقیبی ندارند و هر پرنده ای را با قدرت پرواز خود و چنگالهای  پر قدرت خود هر پرنده ای را شکار میکنه و نمیذاره از چنگالهاش  فرا کنه ولی عقاب غیر از اسمان در زمین هم در برابر  بعضی حیوانات و جانوران هم برتری داره و میتونه اونها را شکار کنه چون عقاب پرنده بزرگی هست و میتونه با استفاده از قدرت خودش حیوانات و جانورانی برروی زمین رو شکار کنه که اینجا عقاب با ماری درگیر و گلاویز شده که عقاب با پمجه های فولادی و قدرتمند خودش مار کبرا را با ضرباتی که به مار میزنه اون میکشه.