لذت پیچیدن باد بین موها و دندان ها - شبکه‌ما

وقتی که سوار ماشین هستید، یکی از کارهای جالبی که می تواند انجام داد، این است که سرتان را از پنجره یا سان روف بیرون...

لذت پیچیدن باد بین موها و دندان ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

وقتی که سوار ماشین هستید، یکی از کارهای جالبی که می تواند انجام داد، این است که سرتان را از پنجره یا سان روف بیرون بیاورید و از پیچیدن باد در بین موها و دندان هایتان لذت ببرید. در این ویدئو این سگ را تماشا کنید که با سر بیرون از ماشین زندگی می کند.