ضرب کردن به روش چینی - شبکه‌ما

این جدول بسیار راحت و سریع هست حتی برای اعداد چند تایی هم کاربرد دارد و به راحتی صورت می گیرد که این روش ضرب...

ضرب کردن به روش چینی

توضیحات:

این جدول بسیار راحت و سریع هست حتی برای اعداد چند تایی هم کاربرد دارد و به راحتی صورت می گیرد که این روش ضرب با روش معمول و همیشگی مه ما انجام می دهیم فرق دارد و به این صورت است که با خط و خطوط حساب می شود که با شمردن خط ها عدد به دست می اید حتی اگر هیچ ضربی بلد نباشیم

مثلا برای ضرب 21 در 13 که در ویدیو هم اموزش تصویریش را می بینیم با ید به ازایدد اول یعنی 21 سمت راست که 2 هست را انتهاب کنیم و 2 تا خط بکشیم بعد 1 خط می کشیم به ازای عدد دوم 21 که همان 1 هست که این خط ها عمودی هستند و به ازای عددی که در 21 ضرب میشود به ازای 1 عدد 13 یک خط می کشیم و به ازای 3 عدد 13 نیز یک خط افقی روی اون خط عمودی ها می کشیم که اگر خودتون وییو را ببینید کاملا متوجه می شود چون خیلی اسون تر از آن چیزی است که فکر می کنید