معرفی انواع مواد مخدر در پخش زنده! - شبکه‌ما

ما هم بلد نبودیم ولی چیزهایی که در این ویدیو می گوید را کمی یاد گرفتیم که پایپ را داغ می کنند با شعله و...

معرفی انواع مواد مخدر در پخش زنده!

دسته بندی ها:
توضیحات:

ما هم بلد نبودیم ولی چیزهایی که در این ویدیو می گوید را کمی یاد گرفتیم که پایپ را داغ می کنند با شعله و یک بخاری از آن خارج می شود که به این صورت می توان کام گرفت!

که مواد مخدر سنتی ما که نمی دانم چی هست را هم نشان می دهند که حتما تریاک هست ولی مطمئن نیستم و می گویند که بند و بساط هم داشت که نیاورده ایم و سپس حشیش را نشان می دهند و می گویند که برگ های گیاه خشک شده شاه دانه است که سمغ و شیره آن گیاه را بگیرند حشیش می شود که شبیه به لواشک مانند می شود و  بعد از مصرف این کم کم حجم ها حالا ما چجوری میشه خوب یا بد میشه حالمان ؟ که می گویند در این صورت حال ما خوب می شود و سپس مردم بسیار پیامک داده اند که خواهشا در برنامه و کانالی دیگری بروند که در همین پخش این را می گوید و به امید ریشه کن شدن همه این مواد بد و اینده ای درخشان