قانون جدید سربازی - شبکه‌ما

قانون جدید سربازی به این صورت است که خدمت سربازی افزایش یافت ولی نه برای سربازان متاهل که این قانون جدید برای ابتدای سال اینده...

قانون جدید سربازی

دسته بندی ها:
توضیحات:

قانون جدید سربازی به این صورت است که خدمت سربازی افزایش یافت ولی نه برای سربازان متاهل که این قانون جدید برای ابتدای سال اینده است که مدت خدمت از 21 ماه به 24 ماه و دقیقا دو سال افزایش می یابد که مهمتیرین تبصره این ها این است که مدت سربازان متاهل 3 ماه و به ازای هر فرزند نیز 3 ماه کم می شود و این قانون جدید برای  مدت خدمت سربازان مناطق عملیاتی 3 ماه و سربازان بد اب و هوا 2 ماه کم می شود

اما کسانی که از کارت معافیت جعلی استفاده کرده اند که به انها اجازه می دهند که در تیم های نظامی خدمت بکنند با دو شرط که اول این کهباید فدراسیون خدمت بکنند و دوم اینکه حقوق سربازی بگیرند و حق هیچ کدام از پاداش را نمی توانند بدهند و فوتبالیست ها نیز غایب می شوند و حالا باید خدمت خود را طی کنند و حکم قضایی هم که جداست

این قانون جدید باز هم روند متاهلی و بچه دار شدن را دارد که باعث می شود جوانان زودتر زن بگیرند و بچه دار شوند