ازدواجی که عقد آن در زمان گرمی باشد, به طلاق ختم میشود - شبکه‌ما

اکر چنانچه اجرای صییغه عقد و ما برای اینکه رابطه سببی دختر و پسر و در واقع محرمیت ایجاد شود ما عقد را اجرا می...

ازدواجی که عقد آن در زمان گرمی باشد, به طلاق ختم میشود

دسته بندی ها:
توضیحات:

اکر چنانچه اجرای صییغه عقد و ما برای اینکه رابطه سببی دختر و پسر و در واقع محرمیت ایجاد شود ما عقد را اجرا می کنیم که این از نظر اثار نجومی و افاقی چه تاثیری دارد که حضرت صادق می فرمایند که اگر همین عقد را در زمانی انجام بدهند که هوا دارد گرم می شود که مثلا هوا دارد گرم می شود که ساعت 10  قبل از ظهر و بعد از ظهر ساعت 4 که خانواده دختر و پسر جمع شده اند و گفته اند که دفتر دار آمده که حضرت صادق می فرماید که اگر این ازدواج که در گرما صورت گرفت به طلاق ختم شود تقصیر خودتان است و ملامت نکنید مگر خودتان را

گرمی هوا بر طلاق اثر دارد و ما به دلیل عدم اگاهی در دین ضربه هایش را می بینیم که ما همه کارها را می کنیمو نمی دانیم چرا این طور می شود که اجرای صیغه عقد را طوری انجام بدهید که روبه گرما نباشد و یا صبح باشد و یا شب و زمان توجه کنید که می تواند تاثیر داشته باشد