فیلم بازی کردن کودک - شبکه‌ما

بعضی از کودکان هستند که به دلیل علاقه شدید پدر مادر به آنها لوس می شوند که این اتفاق هم برای پسر ها و هم...

فیلم بازی کردن کودک

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعضی از کودکان هستند که به دلیل علاقه شدید پدر مادر به آنها لوس می شوند که این اتفاق هم برای پسر ها و هم برای دختران اتفاق می افتد به صورتی که در این ویدیو دختر به مادرش می گوید که مثلا از من خداحافظی کن تا من گریه کنم و مادر می گوید خداحافظ و دخترش مانند ابر بهار اشک می ریزد و می گوید که فیلم بازی کردم و سپس می گوید بخند و خنده او مشخص است که مانند گریه اش واقعی نیست در واقع میشود گفت همچین هم فیلم بازی نکرده و بیشتر شبیه واقعیت بود

کودکان را با محبت های زیاد لوس نکنیم که این کار باعث تربیت غلط این افراد می شود چون در اینده این افراد نسبت به هم سن و سال های خود حساس تر می شوند و ضربه می خورند مخصوصا دختران که شکننده تر هستند و هم چنین پسران که نمی توانند مرد شوند و همیشه بچه باقی می مانند پس سعی کنیم که همیشه بر تربیت صحیح کودکان اهمیت بدهیم تا اینده ان ها را بسازیم