فرود هواپیما در روز بادی - شبکه‌ما

فرود هواپیما در روزهای بادی بسیار مشکل است.

فرود هواپیما در روز بادی

دسته بندی ها:
توضیحات:

فرود هواپیما در روزهای بادی بسیار مشکل است.