گروگان گرفتن کودک چند روزه برای پرداخت هزینه زایمان! - شبکه‌ما

این مادر و پدر تصمیم می گیرند که در بیمارستان خصوصی کودک خود را به دنیا بیاورند که دو سه روز بعد از به دنیا...

گروگان گرفتن کودک چند روزه برای پرداخت هزینه زایمان!

دسته بندی ها:
توضیحات:

این مادر و پدر تصمیم می گیرند که در بیمارستان خصوصی کودک خود را به دنیا بیاورند که دو سه روز بعد از به دنیا آمدن بچه و بستری شدن نوزاد در nicu  تازه متوجه می شوند که هزینه جراحی و درمان زیاد می شود و تصمیم می گیرند که کودک خود را از این بیمارستان خصوصی به بیمارستتان دولتی منتقل کنند  و در نهایت در زمان ترخیص قبض 18 میلیونی جلویشان می گذارند ولی بیمارستان قبول نمی کنند و می گویند که باید پول را بدهید تا بگذاریم بچه را ببرید و یا می توانید شناسنامه ای چیزی بگذارید تا بچه را ازاد کنیم

که گزارشکر می گوید که خلاصه با پا در میانی ما و بخشی از مدارک نوژاد و بخشی از درمان را دادند بچه آزاد شد که اط آن طرف هزینه بیمارستان است که یا باید ضمانت بدهد که مورد قبول بیمارستان است می تواند بچه را ببرد و در غیر این صورت نمی توانند منتقل کنند و افراد باید بیمارستان خود را از طریق بیمه خود انتخاب کنند واین قضیه ادامه دارد