ای جونم - شبکه‌ما

این ویدیو مربوط به کودک و پدری است که پدر دوست داره عکس العمل کودک خود را موقع خروپف او ببیند که این پدر خروپف...

ای جونم

دسته بندی ها:
توضیحات:

این ویدیو مربوط به کودک و پدری است که پدر دوست داره عکس العمل کودک خود را موقع خروپف او ببیند که این پدر خروپف می کند و کودک هر بار از خواب می پرد و ناراحت می شود و بعد از 4 بار دیگر پدر خودش هم خنده اش می گیرد که این ویدیو خیلی جالب هست حتما باید دید تا متوجه شد

کودکان نسبت به صداها حساس هستند و اگر صدایی چند بار تکرار شود بیشتر به آن توجه می کنند تا منبع را شناسایی کنند و ببینند که چیست که این خروپف هم منبعش را کودک شیطون و باهوش متوجه می شود و همش به پدر خود نگاه می کند و امیدوار هست که دیگر صدای خرو پف نیاید و او با خیال راحت بخوابد که ولی باز هم صدای خروپف پدر می اید و کودک را ازرده می کند

البته نمی پود گفت این پدر برای ازار کودکش این کار را می کند چون او کودکش را دوست دارد و می خواهد وقتی بزرگ شد این ویدیو را ببهش نشان دهد که چقدر بامزه بوده است