جدال مار کبرا با دو گربه - شبکه‌ما

هر وقت اسم ماری رو میشنویم بدنمون خودبخود میلرزه و اگه اون مار هم مار کبرا باشه چون مار کبرا  از بزرگترین و خطرناک ترین...

جدال مار کبرا با دو گربه

دسته بندی ها:
توضیحات:

هر وقت اسم ماری رو میشنویم بدنمون خودبخود میلرزه و اگه اون مار هم مار کبرا باشه چون مار کبرا  از بزرگترین و خطرناک ترین مارهای دنیاست و هر کسی باید از چنین ماری بترسه چون مار کبرا ماری کشنده و خیلی سمی است که با یک حمله و نیش زدن کار ادمو تموم میکنه که الان مار کبرا را در مقابل دو گربه میبینید که ببینیم مار قویتره یا گربه ها که یک گربه سفید در جلویمار قرار داره و گربه دیگه پشت سر مار قرار داره که گربه عقبی اروم اروم میاد پشت مار و بهش نزدیک میشه و یک ضربه با دستش به سر مار میزنه و مار بهش حمله میکنه.