رقص بابا کرم آقایان - شبکه‌ما

  وقتی در  یک مهمونی جو گیر بشوید و شروع کنید به رقصیدن، اونم بابا کرم با این تیپ.

رقص بابا کرم آقایان

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

وقتی در  یک مهمونی جو گیر بشوید و شروع کنید به رقصیدن، اونم بابا کرم با این تیپ. ولی خوبه که مهمونی شاد کنید هم از نظر رقصیدن هم خندیدن! چقدر هم جدی میرقصند، نمیزارند بچه ها هم برقصند فقط خودشون. کاش همیشه شاد باشیم و همه جا مهمونی باشه و همه جا هم رقص باباکرم. بعضی ها توو مهمونیا هر چی بهشون تعارف میکنی نمیرقصند، بیا وسط، نه! حالا یکم، نه! 2 دقیقه ،نه... ولی یکدفعه میاییند و دیگه هم نمیرن.  امان به هیچکس هم نمیدهند. به نظر شما این 3 نفر از اون دسته ها هستند یا نه؟ رقص خیلی خوبه. اصلا یک نوع ورزش هم حساب میشود، برای لاغری هم خوب هست. بیشتر از همه برای شادی و نشاط هم خوب هست. مخصوصا بابا کرم که مخصوص رقص ما ایرانی ها حساب میشود. هر جا هم مهمونی و عروسی باشد آهنگ بابا کرم حتما هست.یک جور بابا کرم رقصیدن در خونمون هست. همه هم بلدیم .اصلا من به جای شما بودم از همین امروز شذوع میکردم توو خانه رقصیدن تا شاد باشم و یک جور ورزشم انجام بدم.