طنز رقص مازندرانی - شبکه‌ما

شاد بودن موقع رقص یکی از مزایا هست که رقص را هم قشنگ نشان میدهد.

طنز رقص مازندرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاد بودن موقع رقص یکی از مزایا هست که رقص را هم قشنگ نشان میدهد. حالا در این کلیپ که حالت طنز دارد و هم آموزش کوچک در مورد اینکه چگونه دست و پایمان را در رقص مازندرانی قرار بدهیم و تکان بدهیم. حیف که مجری بنده خدا که از همه جا بی خبر هستش نمی تواند بگذارد که کامل آن آقا آموزش بدهد و برقصد. رقص های محلی خیلی جذاب و دیدنی هستند. مخوصا اینکه در یک عروسی یا یک مهمانی باشیم که کلا میزبان برای یک شهری از ایران باشند. همگی آن ها باهم محلی برقصند. خیلی قشنگ هستش. در بعضی از عروسی ها هم که عروس و داماد برای یک شهر باشند رقص محلی آن شهر را که باهم انجام می دهند عالی میشوند ، باهم هم کلا همخوانی داشته باشند که بهتر. در این کلیپ که یک حالت طنز هم دارد ولی کم و  بیش آقا نشان میدهد که دست و پا را باید چگونه بگذاریم و یا در مهمانی ها چگونه این حرکات را انجام می دهند. آن کسی هم که آهنگ میگذارد فوری آماده است.