دختر تیرانداز فوق سریع - شبکه‌ما

تیراندازی با تیر و کمان یکی از ورزش هایی است که نیاز به سرعت و مهارت بالایی دارد.

دختر تیرانداز فوق سریع

دسته بندی ها:
توضیحات:

تیراندازی با تیر و کمان یکی از ورزش هایی است که نیاز به سرعت و مهارت بالایی دارد. این دختر تیرانداز را تماشا کنید که با چه مهارت و سرعت بالایی تیراندازی می کند.