گربه و مار - شبکه‌ما

در این فیلم که در حال مشاهده هستید دوتا گربه هستند  که میخواهند ببینند که این مار چه موجودی هست ایا میتونند با مار دوست...

گربه و مار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این فیلم که در حال مشاهده هستید دوتا گربه هستند  که میخواهند ببینند که این مار چه موجودی هست ایا میتونند با مار دوست بشند یا نه ولی مار که همینجور داره به خود میپیچه و مارپیچ حرکت میکنه و گربه ها هم نظاره گر هستند دو تا گربه فقط دارند به مار نگاه میکنند و در تعجب مانده اند که با این مار چه کنند ولی مار داره حرکت میکنه که راهی پیدا کنه و از دست گربه ها فرا کنه ولی گربه زرد خیلی پردل و جراته که میاد با مار درگیر میشه و ضربه ای به مار میزنه شایدم گربهبخواد با مار بازی کنه.