مقایسه مقاومت آیفون و گالکسی در برابر سقوط از ارتفاع - شبکه‌ما

به نظر سما کدامیک مقاومتر است؟

مقایسه مقاومت آیفون و گالکسی در برابر سقوط از ارتفاع

دسته بندی ها:
توضیحات:

به نظر سما کدامیک مقاومتر است؟