گوزن ها و گربه - شبکه‌ما

گربها همیشه بازیگوش هستند و شیطنتهای هم میکنند که ادمو عصبانی میکنه و در شهر ها گربه های هستن که همه جا سرک میکشند و...

گوزن ها و گربه

دسته بندی ها:
توضیحات:

گربها همیشه بازیگوش هستند و شیطنتهای هم میکنند که ادمو عصبانی میکنه و در شهر ها گربه های هستن که همه جا سرک میکشند و همه جا هم میرن ولی اینجا چند تا گربه داشتند قدم میزدنند و به طور ناخوداگاهی رفتند پشت بوته های ایستادند و پشت همون بوته ها ماندند ولی از طرفی تعداد زیادی از گوزن ها که در خیابان از طرف بالا میومدند طرف پایین که یکدفعه گوزن ها صدای از پشت بوته ها شنیدند و کجکاو شدند و ترسیدند که حیوان درنده ای باشه و احتیاط را رعایت کردند و اروم اروم دیدند که پشت بوته ها فقط گربه هست.