گوزن ها - شبکه‌ما

ادم وقتی که در طبیعت قرار میگیره و در ان زندگی میکنه احساس خوشی و ارامش به اون کسی که در طبیعت هست دس میده...

گوزن ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

ادم وقتی که در طبیعت قرار میگیره و در ان زندگی میکنه احساس خوشی و ارامش به اون کسی که در طبیعت هست دس میده و از زندگی خودش در طبیعت تمام لذت کافی را میبرد که اینجا مردی که در این طبیعت داره زندگی میکنه که این طبیعت بیشتر طبیعت وحشی است که حیوانات وحشی و زیادی در حوالی و اطاف این مرد زندگی میکنند ولی این مرد داشت برای محافظت از خونه و مزعه خود چوبهای را به زمین میزد برای سیمهای خاردار که از سمت راست مرد تعداد زیادی گوزن داشتند به طرفش میومدند و خیلی تعجب کرد